Oświadczenie o Prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. WAM-ART jako firma zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności i danych osobowych. Niniejsze oświadczenie ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób gromadzimy, używamy oraz chronimy Twoje dane osobowe.

Gromadzenie Danych Osobowych

W trakcie korzystania z naszej strony internetowej możemy zbierać pewne dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje potrzebne do świadczenia usług lub odpowiedzi na Twoje zapytania. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Użycie Danych Osobowych

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w następujące sposoby:

Ochrona Danych Osobowych

Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych i podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec dostępowi nieautoryzowanym osobom lub przetwarzaniu danych w sposób niezgodny z prawem. Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.

Udostępnianie Danych Osobowych

W przypadku konieczności udostępnienia Twoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy współpracować z partnerami lub dostawcami usług, którzy również podlegają obowiązkowi ochrony prywatności.

Twoje Prawa

Przysługuje Ci prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia danych do innego podmiotu. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z nami.

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem [adres e-mail lub numer telefonu].

Dziękujemy za zaufanie i zapewniamy, że podejmiemy wszelkie możliwe środki, aby chronić Twoje dane osobowe.


Niniejsze oświadczenie ma charakter przykładowy i może być dostosowane do konkretnych potrzeb i regulacji dotyczących prywatności obowiązujących w danym regionie. Przed zastosowaniem w praktyce zalecamy skonsultowanie się z prawnikiem lub specjalistą ds. ochrony danych.