„Imprint” to termin często używany w odniesieniu do prawnego zawiadomienia lub oświadczenia, które zawiera informacje o podmiocie odpowiedzialnym za stronę internetową, jego danych kontaktowych oraz innych istotnych informacji prawnych. Zazwyczaj jest to wymagane przez prawo w wielu jurysdykcjach w celu zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności wobec użytkowników. W imprint może zawierać informacje takie jak:

 1. Informacje o Firmie: Oficjalna nazwa, zarejestrowany adres i inne istotne dane kontaktowe firmy lub osoby odpowiedzialnej za stronę internetową.
 2. Przedstawiciel: Jeśli dotyczy, imię i dane kontaktowe wyznaczonego przedstawiciela firmy.
 3. Dane Kontaktowe: Adres e-mail, numer telefonu lub inne środki kontaktu w celu zgłaszania pytań lub wątpliwości.
 4. Forma Prawna: Informacje na temat struktury prawnej firmy, takie jak to czy jest to spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działalność jednoosobowa itp.
 5. Dane Rejestracyjne: Numer rejestracyjny firmy, numer identyfikacji podatkowej lub inne odpowiednie identyfikatory.
 6. Informacje Regulacyjne: Wszelkie odpowiednie licencje, zezwolenia lub organy regulujące działalność firmy.
 7. Zrzeczenie Odpowiedzialności: Oświadczenie wyjaśniające cel strony internetowej, jej zawartość oraz wszelkie ograniczenia odpowiedzialności.
 8. Ochrona Danych: Informacje na temat sposobu gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych użytkowników, w tym link do polityki prywatności strony internetowej.
 9. Prawa Autorskie: Oświadczenie wskazujące na posiadanie praw autorskich do zawartości strony internetowej.
 10. Warunki Korzystania: Link do warunków korzystania ze strony internetowej lub regulaminu.
 11. Jurysdykcja: Oświadczenie określające jurysdykcję, w ramach której będą rozstrzygane spory.

Warto zaznaczyć, że wymagania dotyczące imprint mogą się różnić w zależności od kraju i regionu, dlatego zaleca się skonsultowanie z prawnikami znającymi obowiązujące przepisy w danej jurysdykcji, aby zapewnić zgodność.